Jansen Building Company

5000 euro aan ngo Congodorpen

Building Group Jansen zet zich in voor een duurzame samenwerking met het zuiden en schenkt 5000 euro aan de ngo Congodorpen ter ondersteuning van het project "water voor en via scholen" in Congo. 

Op die manier dragen wij bij aan:

  • De bouw van een sanitair blok en handwasfaciliteiten in acht scholen;
  • Bewustmaking over het belang van sanitair, hygiëne en watervoorziening bij de schooldirecties, de leerkrachten en de leerlingen;
  • Garanderen van een goede kwaliteit van het drinkwater in de scholen in de regio;
  • Stimuleren van de informatie-uitwisseling met het directieniveau en andere actoren. Zo hopen ze nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten.