Group Jansen

Anicells, Niel

POM Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en het universitair ziekenhuis Antwerpen hebben in de gemeente Niel het onderzoekscentrum ‘Anicells’ uitgebouwd.
Het gaat om een ‘accelerator’, een plek waar startende bedrijven de ontwikkeling van celtherapieën een boost kunnen geven. Ze deden hiervoor beroep op de expertise van onze divisie Jansen Cleanrooms. De bouw van deze cleanrooms was een ‘design & build project’.Wij namen alles van ontwerp tot en met de technieken maar ook het bouwkundig aspect en de validatie voor onze rekening.

Over de infrastructuur

Anicells is een productiesite voor meerdere producten voor celtherapieproducten. Het bestaat uit 4 cleanrooms van klasse B, 1 klasse C en 1 klasse D, overeenkomend met een totale bebouwde oppervlakte van ongeveer 350 m².

Het ontwerp van anicells is zo ontworpen dat een efficiënte en meestal unidirectionele stroom van mensen en materialen mogelijk is, terwijl overbodige bewerkingen en dwarsstromen van een product worden vermeden, d.w.z. lean manufacturing.
 Het ontwerp van de klasse B, C en D cleanrooms is in overeenstemming met “Eudralex: de regels voor geneesmiddelen in de Europese Unie, Deel 4. EU-richtlijnen voor goede fabricagepraktijken (GMP) of geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik. Bijlage 1: Vervaardiging van steriele geneesmiddelen (gecorrigeerde versie 25 nov 2008 (rev)) “.